Badanie RETEST jest powtórnym badaniem słuchu niemowląt, w skład którego wchodzi pomiar otoemisji akustycznej oraz audiometrii impedancyjnej.

Badaniu RETEST powinny być poddane niemowlęta u których:

  • zarejestrowano nieprawidłowy wynik (REFER) pierwszego badania przesiewowego przeprowadzonego na oddziale noworodkowym
  • w wywiadzie występują czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu nawet pomimo prawidłowego wyniku (PASS) zarejestrowanego na oddziale noworodkowym
  • jest podejrzenie niedosłuchu
  • po chorobach i ich powikłaniach przebytych po urodzeniu