Szumy uszne (tinnitus auris) to fantomowe wrażenia dźwiękowe występujące w jednym lub w obu uszach przy braku bodźca akustycznego w otoczeniu.
Są one słyszane tylko przez cierpiącą na nie osobę i najczęściej określane jako piski, dzwonienie, szelesty, gwizdy, dudnienie. Obecnie szacuje się, że co piąty Polak może odczuwać szumy uszne, a częstość ich występowania wzrasta wraz z wiekiem.
Szumy uszne mogą być pierwszym lub jednym z głównych objawów różnych procesów chorobowych występujących w obrębie drogi słuchowej lub innych, blisko umiejscowionych strukturach anatomicznych.
O ile szumy uszne nie są same w sobie chorobą, zagrażającą życiu czy zdrowiu pacjenta, to są uciążliwą dolegliwością często niekorzystnie wpływającą na komfort i jakość życia. Są dla cierpiącej na nią osoby bardzo męczące i mogą prowadzić do głębokiej depresji.

Głównymi przyczynami szumów usznych są:

 • hałas lub uraz akustyczny
 • choroba Meniere’a
 • otoskleroza
 • uraz mechaniczny głowy lub szyi
 • infekcje wirusowe, bakteryjne
 • zaburzenia ukrwienia ucha
 • wady naczyniowe
 • stres
 • starzenie się narządu słuchu
 • guzy nerwu przedsionkowo – ślimakowego

Leczenie szumów usznych:

 • farmakoterapia
 • leczenie chirurgiczne
 • fizykoterapia
 • aparaty słuchowe, maskery
 • psychoterapia

W diagnostyce szumów usznych zaleca się wykonanie kompletu badań obejmujących audiometrię tonalną, audiometrię impedancyjną, otoemisje akustyczne i ocenę charakteru szumu usznego.
W zdecydowanej większości przypadków szumom usznym towarzyszy niedosłuch, który nie zawsze jest odczuwalny przez pacjenta.