Pacjenci zgłaszający się z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi stanowią złożony dylemat diagnostyczny. Zawroty głowy mogą być jednym z pierwszych objawów chorób o bardzo różnej etiologii. Mogą one pojawiać się przy uszkodzeniach błędnika (części ucha), w chorobach neurologicznych, kardiologicznych, okulistycznych, a nawet mogą być związane ze stanami lękowymi i depresją.

Wstępem do oceny pacjenta z takimi zabuzeniami jest wywiad otoneurologiczny.
Diagnostyka pacjentów z zawrotami głowy i/lub zaburzeniami równowagi powinna obejmować badania błędnika (np. próba kaloryczna, VNG) ale także ocenę narządu słuchu (podstawowym badaniem jest audiometria tonalna a w uzasadnionych przypadkach dodatkowo audiometria słowna, audiometria impedancyjna, próby nadprogowe, charakterystyką szumów usznych) ponieważ najczęściej patologia przedsionka łączy się z upośledzeniem słuchu i/lub z szumami usznymi w chorym uchu.