Badania na potrzeby medycyny pracy są obowiązkowymi dla pracownika i pracodawcy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku (Dz.U. 1996.69.332 z późniejszymi zmianami) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, osoby narażone na hałas, ultradźwięki małych częstotliwości, drgania mechaniczne (wibracje) oraz wpływ czynników chemicznych o potencjalnie ototoksycznym działaniu. Badania ostrości słyszenia (badania szeptem) wymagane są również u kierowców zawodowych, operatorów maszyn transportowych i podnośników oraz osób wykonujących prace na wysokościach.

Badania ostrości słyszenia wymagają przeprowadzenie badań akumetrycznych, określających poziom słyszenia szeptu z określonej odległości lub w szczególnie wskazanych przypadkach i audiometrię tonalną, pozwalającą na ocenę stanu narządu słuchu i jego czułości.