Aparaty słuchowe ­­

W przypadku stwierdzenia wady słuchu, najczęstszym rozwiązaniem na powrót do świata dźwięków jest zastosowanie aparatów słuchowych. Aparat słuchowy służy zatem skorygowaniu i skompensowaniu ubytku słuchu tak, aby jak najwierniej odtworzyć prawidłową dynamikę słyszenia. Aparaty słuchowe wzmacniają dokładnie te dźwięki, których odbiór jest utrudniony przez dysfunkcje narządu słuchu i powoduje problemy w komunikacji. Wszystkie aparaty słuchowe są wyposażone w mikrofon, wzmacniacz i głośnik, których prawidłowe zestrojenie możliwe jest jedynie po uprzednio przeprowadzonej dokładnej diagnostyce słuchu (audiometrię tonalną, audiometrię słowną, audiometrię impedancją oraz pomiar poziomu dyskomfortowego słyszenia). Odpowiednio dobrany aparat słuchowy oraz jego ustawienia są zatem wypadkową wnikliwej diagnostyki i umiejętności akustycznych protetyka słuchu.

Dobrze dobrany aparat słuchowy to taki, w którym pacjent będzie czuł się komfortowo, a słyszalność będzie najlepsza pod względem zrozumienia mowy oraz naturalności odbieranego dźwięku.

Poszczególne modele aparatów słuchowych różnią się kształtem, kolorem, mocą wzmocnienia oraz komfortem użytkowania. Rozróżnia się kilka podstawowych typów aparatów słuchowych, które różnią się funkcjami i możliwościami. Dzięki temu zróżnicowaniu można dobrać aparat słuchowy w zależności od potrzeb pacjenta – biorąc pod uwagę zakres i głębokość niedosłuchu, profil słuchowy oraz indywidualne oczekiwania i upodobania. Spośród aparatów słuchowych  wyróżniamy kilka podstawowych typów:

CIC – aparat słuchowy (całkowicie) wewnątrzkanałowy:

 • najmniejszy
 • praktycznie niewidoczny w uchu
 • przeznaczone dla niewielkich ubytków słuchu
 • dopasowywany indywidualnie do kształtu przewodu słuchowego

ITC – aparat słuchowy wewnątrzkanałowy:

 • umieszczony w przewodzie słuchowym zewnętrznym
 • praktycznie niewidoczny w uchu
 • przeznaczony dla łagodnych i średnich ubytków słuchu

ITE – aparat słuchowy wewnątrzuszny:

 • przeznaczony dla głębszego ubytków słuchu
 • dzięki większemu rozmiarowi posiada większy wzmacniacz

BTE – aparat słuchowy zauszny:

 • aparat umieszczony jest za uchem
 • dźwięk dostaje się do kanału usznego przez  indywidualnie dopasowaną wkładkę uszną
 • zalecane zarówno dla dzieci jak i osób starszym
 • szeroki zakres dopasowania

RIC – aparat słuchowy zauszny:

 • aparat umieszczony jest za uchem
 • słuchawka / głośnik umieszczony jest w przewodzie
 • słuchawka / głośnik zakończona jest miękką mikro wkładką lub wkładką indywidualną
 • szeroki zakres dopasowania ( w zależności od rodzaju  i głębokości niedosłuchu )