Badanie subiektywne umożliwiające określenie lokalizacji uszkodzenia narządu słuchu. Do ucha badanego podawany jest dźwięk o określonym natężeniu i częstotliwości.

Badanie SISI polega na podawaniu do ucha pacjenta tonu o skokowo zmieniającym się natężeniu. Pacjent proszony jest o zasygnalizowanie momentu, w którym usłyszał zmianę głośności.

Badanie jest komfortowe. Przy badaniu wymagana jest współpraca pacjenta z osobą przeprowadzającą badanie.