Badanie jest obiektywne i dokładne, nieinwazyjne i szybko znalazło zastosowanie w badaniach przesiewowych słuchu u niemowląt. Badanie służące do określenia miejsca uszkodzenia słuchu.
Otoemisja akustyczna jest ważnym badaniem przy diagnozowaniu zawodowych uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem.

Ważnym wskazaniem do wykonania badania jest monitorowanie zmian słuchu po zastosowaniu leków ototoksycznych, wykrycie głuchoty czynnościowej a także w diagnostyce szumów usznych, monitorowaniu skutków hałasu dla osób zagrożonych urazem akustycznym oraz w monitorowaniu funkcji ślimaka i drogi słuchowej.

Wykonuje się je za pomocą sondy umieszczonej w zewnętrznym przewodzie słuchowym.

Badanie jest komfortowe.