Badanie to umożliwia ocenę nadwrażliwości słuchowej a także określenie szerokości dynamiki pola słuchowego.

Zadaniem badanego jest określenie poziomu natężania dźwięku, przy którym dźwięk słyszany w słuchawce staje się nieprzyjemny.

Przy badaniu wymagana jest współpraca pacjenta z osobą przeprowadzającą badanie.