Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym. APD nie stanowią samodzielnej jednostki chorobowej (podobnie jak szumy uszne czy zawroty głowy) ale są zespołem objawów wynikających z różnego typu zburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowej czynności słuchu.

APD rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z podstawowych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona (zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA).

Do objawów APD należą:

  • trudności z rozumieniem dłuższych wypowiedzi
  • trudności w rozumieniu mowy w hałasie
  • trudności w lokalizacji źródła dźwięku
  • problemy z koncentracją (zazwyczaj krótki czas koncentracji)
  • trudności w nauce czytania
  • nadwrażliwość słuchowa

APD to jedna z przyczyn powodująca trudności w uczeniu się dzieci.

Wiele przypadków trudności w nauce, tj. trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacyjnych i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swoje źródło w zaburzeniach przetwarzanaia dźwięku na poziomie centralnym.

Dzieci z APD często są postrzegane jako:

  • niegrzeczne, sprawiające kłopoty wychowawcze, ponieważ „nie słuchają co się do nich mówi”
  • nadmiernie pobudliwe, ponieważ nie skupiają uwagi na zadaniach i są impulsywne
  • nieśmiałe i zamknięte w sobie, ponieważ z powodu niezrozumienia poleceń i instrukcji nie podejmują działań i unikają kontaktów z otoczeniem

Celem badania diagnostycznego jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania APD u dziecka oraz podjęcie odpowiedniej terapii, przygotowanej indywidualnie do potrzeb dziecka. Wczesne zdiagnozowanie APD i podjęcie terapii pozwoli uniknąć opóźnień w rozwoju mowy i problemów w nauce szkolnej.

Należy pamiętać, ze z uwagi na zróżnicowanie rozwoju mowy u dzieci, w wieku 4-6 lat badania diagnozujące APD określają jedynie „ryzyko” wystąpienia zaburzeń, a u pacjentów od 7 roku życia można postawić diagnozę audiologiczną.