Badanie to jest subiektywną metodą oceny szumów usznych odczuwanych przez pacjenta oraz oceną minimalnego poziomu maskowania szumów. Podczas badania określa się parametry akustyczne szumu usznego (wysokość i natężenie).

Badanie pomocne przy diagnozie i leczeniu szumów usznych.

Badanie jest komfortowe. Przy badaniu wymagana jest współpraca pacjenta z osobą przeprowadzającą badanie.