Audiometria tonalna jest jednym z podstawowych badań słuchu. Celem tego subiektywnego badania jest określenie progu (poziomu) słyszenia. Bodźcem testującym jest ton o ściśle określonej częstotliwości i zmieniającym się natężeniu. Audiometria tonalna pozwala określić głębokość i częstotliwość ubytku słuchu a tym samym jego cechy jakościowe i ilościowe.

Badanie wykonuje się za pomocą audiometru. Pacjent ma na uszach nałożone słuchawki i proszony jest o sygnalizowanie (poprzez naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki lub ustnie) momentu, w którym usłyszy bardzo cichy dźwięk.

Badanie jest w pełni komfortowe. Przy badaniu bezwzględnie wymagana jest współpraca pacjenta z osobą przeprowadzającą badanie.