Badanie subiektywne pozwalające na ocenę umiejętności słyszenia i rozumienia mowy.
Audiometria słowna niesie informacje o typie ubytku słuchu i powinna być zawsze poprzedzona wykonaniem audiometrii tonalnej, a wyniki tych badań powinny być interpretowane łącznie. Audiometria słowna jest tak bezwzględnie koniecznym badaniem podczas doboru aparatów słuchowych.

Badanie polega na podawaniu określonego zestawu list (liczbowa lub wyrazowa) przy różnym natężeniu dźwięku, które mają być powtórzone przez osobę badaną.

Badanie jest komfortowe. Przy badaniu wymagana jest współpraca pacjenta z osobą przeprowadzającą badanie.