VNG – Videonystagmografia to jedna z najnowocześniejszych metod w diagnostyce zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii. Polega ona na zapisie ruchu gałek ocznych za pomocą bardzo czułej wideokamery. Ruchy gałek ocznych obserwowane są na monitorze. Istnieje możliwość rejestracji oczopląsu samoistnego oraz indukowanego kalorycznie, optokinetycznie i w próbach położeniowych dla obu oczu jednocześnie z cyfrowym zapisem wyniku.
W skład badania VNG wchodzą między innymi:

  • próby oczopląsu samoistnego przy oczach otwartych oraz po zniesieniu fiksacji
  • próby położeniowe
  • próby zmian szybkiego położenia (Dix – Hallpike’a)
  • prób kalorycznych (Fitzgeralda – Hallpike’a)

W trakcie wykonywania poszczególnych prób u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy czy nudności, które zazwyczaj szybko mijają.
Badania nie można przeprowadzić u pacjentów niewidomych lub z uszkodzoną błoną bębenkową.