W próbach położeniowych ocenia się zawroty głowy związanych z jej ułożeniem.

Bada się występowanie oczopląsu w zależności od ułożenia i pozycji głowy pacjenta.