Próba kaloryczna (zwana także próbą błędnikową lub próbą cieplną) jest badaniem pobudliwości błędników (poprzez pomiar oczopląsu). Polega ona na następującym po sobie wlewaniu zimnej i ciepłej wody do ucha, co zapewnia optymalną stymulację błędników.

Badanie to znajduje zastosowanie w diagnostyce wielu chorób o podłożu audiologicznym, laryngologicznym czy neurologicznym.

Zaletą tego badania jest możliwość zbadania każdego z błędników oddzielnie, ponieważ większość zaburzeń jest związana z uszkodzeniami jednostronnymi, a nie dwustronnymi.

WSKAZANIEM do wykonania badania są:

PRZECIWSKAZANIEM do wykonania badania jest:

  • zawroty głowy
  • zaburzenia równowagi
  • stany po urazach głowy i szyi
  • stany po zapaleniach ucha
  • choroba Meniere’a
  • czynny proces zapalny ucha
  • wyciek ropny z ucha
  • perforacja błony bębenkowej

Mimo postępów w otolaryngologii klinicznej, próba cieplna wg Hallpike’a Fitzgeralda pozostała najwartościowszym testem dla oceny stanu narządu przedsionkowego.

W trakcie wykonywania badania u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy czy nudności, które zazwyczaj szybko mijają.